Lopster Kleitulp

 

Van bol tot tulp

Hieronder wordt het proces beschreven hoe een bol opgekweekt wordt tot een tulp die via de veiling wordt verkocht aan de winkeliers. Dit proces begint in augustus na het rooien van de bollen van het land. De eerste tulpen worden rond begin januari afgeleverd bij de veiling. De fases die doorlopen moeten worden voordat de bol een tulp is worden hieronder beschreven.

Bewaren van de bollen: Na het rooien worden de bollen, die gebruikt gaan worden voor het broeien in de kas, bewaard bij 20 °C. Zestien weken voordat de bol de kas in kan, krijgt deze een kunstmatige winter, door ze te plaatsen in een koelcel met een temperatuur van 2 °C. Voordat ze de kas ingaan worden de bollen opgeplant in een zogenaamde prikbak. Dit is een bak met stekels op de bodem waar de bollen opgeprikt worden. Aan het eind van de kunstmatige 'winter’ gaan ze een koelcel in met een temperatuur van zo’n 6 °C. Dit is voldoende om de bol te prikkelen tot het maken van wortels en een klein spruitje.

In de Kas: Na deze periode van ongeveer 2 weken is de bol gereed om de kas in te gaan. In de kas heerst een temperatuur van ongeveer 17 °C. De temperatuur wordt automatisch geregeld door het bijsturen van de temperatuur van het water door de verwarmingsbuizen, door het dichtsturen van een schermdoek bovenin de kas om de zon te weren of door het aansturen van de ramen om de warmte en het vocht af te voeren.

Plukken: Na een verblijf van ruim 2 weken in de kas worden de tulpen naar de plukhal getransporteerd. Na een weekje worden ze handmatig geplukt. De geplukte tulpen worden naar een ontbolmachine getransporteerd, daarna worden ze automatisch gebost in bosjes van 10 stuks en vervolgens krijgt elk bosje een elastiekje.

Naar de veiling: Aan het einde van de boslijn verpakt iemand 5 bossen in één papier en worden ze in een veilingbak gezet. Er gaan 3 of 4 van deze verpakte bossen in een veilingbak. 's Avonds worden de tulpen opgehaald om de volgende ochtend geveild te worden. Zie ook verkoop.